Pitäisikö Helsingin ottaa englanti viralliseksi palvelukieleksi ?

Maahanmuuttajat ovat kasvava ryhmä Helsingissä, ja kohta lähes viidesosa helsinkiläisistä on vieraskielisiä. Työn perässä Helsinkiin muuttavat kansainväliset osaajat ovat tärkeä ryhmä Helsingin kehittymisessä. Helsingillä on kehittämisohjelma englanninkielisten palveluiden parantamiseksi (*), mutta silti englantia pääasiallisesti puhuvilla kaupunkilaisilla on vaikeuksia löytää kaikki tarvitsemansa tieto englanniksi. Maailmanlaajuisen pandemian aikana tiedon tarve on suurempi kuin koskaan ennen, koska tilanteet ja säädökset muuttuvat jatkuvasti.

Helsingin on aika ottaa englanti viralliseksi palvelukieleksi. Sen yhteydessä Helsingin tulisi antaa lupaus kaupunkilaisille kaikkien heidän tarvitsemiensa palveluiden tarjoamisesta englannin kielellä. Päätös parantaa Helsingin vetovoimaa ja houkuttelee kaupunkiin lisää kansainvälisiä osaajia sekä yrityksiä.

Uusi ‘Welcome to Helsinki’ on Helsingin kaupungin vieraskielisille asukkaille tarjoama verkkosivusto, jonka on tarkoitus jakaa keskitetysti informaatiota englannin kielellä (**). Uusi sivusto on tarkoitettu kaupunkiin muuttaville ja muuttoa harkitseville. Sivusto auttaa vierakielisten integroitumisessa kaupunkiin ja parantaa yhteisöllisyyttä. Sivusto on erinomainen askel Helsingin kansainvälistymisessä.

Tule mukaan tapahtumaani kuulemaan kokemuksia ja mielipiteitä Helsingin tarjoamista englanninkielisistä palveluista. Linkki tapahtumaan: https://mikkohurskainen.com/asukasilta-pitaisiko-helsingin-ottaa-englanti-viralliseksi-asiointikieleksi/

(*) Englanninkielisten palveluiden kehittämisohjelma: https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2019/Helsingin_kaupungin_englanninkielisten_palveluiden_kehittamisohjelma.pdf

(**) Welcome to Helsinki: https://welcome.helsinki/